Draudimas

Draudimas – tokia komercinė veikla, kai draudikas (draudimo bendrovė) už nustatytą mokestį perima kito fizinio arba juridinio asmens nuostolių riziką. Įvykus įvykiui apdraustojo asmens (Draudėjo) interesai arba turtas bus apsaugotas (apdraustas). Draudimas yra visada įteisinamas draudimo sutartimi, kurią pasirašydamas Draudikas prisiima atsakomybę draudiminio įvykio atveju išmokėti sutartyje numatytą išmoką. Pagal draudimo sutartį Draudėjas turi sumokėti Draudikui draudimo įmokas, kurie vadinami draudiminės apsaugos kaina. Draudikai privalo formuoti techninius atidėjinius (rezervą) iš surinktų įmokų būsimoms išmokoms. Kita surinktų įmokų suma dengia Draudiko veiklos sąnaudas (administravimo išlaidas).

Kaip galiu įsigyti draudimą?

Įsigyti draudimą galima tiesiogiai iš draudimo įmonių, tačiau Sparnas.lt siūlo tau taupyti laiką, nes kelių mygtukų paspaudimu pateiksime tau draudimo pasiūlymus iš visų Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių. Tai yra greitas ir patogus būdas apdrausti savo turtą, kelionę arba automobilį.

Draudimo istorija Lietuvoje

Draudimo istorija Lietuvoje prasidėjo XIX a. kai Lietuva dar buvo carinės Rusijos sudėtyje, todėl šiai veiklai galiojo visi Rusijos imperijos įstatymai. Atgavus nepriklausomybę Lietuvai teko susidurti su sunkia užduotimi – suvaldyti šalies draudimo rinką. 1919 metais buvo įtvirtintas Draudimo draugijų įstatymas, o 1921 metais – Valstybės draudimo įstaigos įstatymas. 1938 metais draudimo paslaugas Lietuvoje siūlo jau net 6 draudimo bendrovės. Sovietinės okupacijos metais draudimo bendrovių veikla vystėsi ir plėtojosi pagal Tarybų Sąjungoje galiojusius principus. Atkūrus nepriklausomybę, tais pačiais metais 1990 m. rugsėjo 20 d. buvo priimtas Draudimo įstatymas, kuriam įsigaliojus, Lietuvoje oficialiai veiklą galėjo vystyti keturių rūšių draudimo organizacijos: valstybinė draudimo įstaiga, akcinės draudimo bendrovės, draudimo draugijos ir savidraudos draugijos. Draudimo rinkai sparčiai augant, 1996 m. priimta nauja Draudimo įstatymo redakcija.