Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sparnas.lt rezervacijos sistemos (toliau „Svetainė“) valdytojas (toliau „Pardavėjas“) yra kelionių agentūra UAB MABROCONa (toliau „Agentūra“), įmonės kodas 141915426, PVM mokėtojo kodas LT419154219, buveinės adresas Galine g. 16, LT-91247 Klaipeda, Lietuvos Respublika, Svetainės interneto svetainės URL adresas yra „www.sparnas.lt“, Svetainės elektroninio pašto adresas yra info@sparnas.lt.

1.2. Klientas (Toliau „Pirkėjas“) – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs paslaugas iš Svetainės internetu arba biure adresu Galine g. 16, LT-91247 Klaipeda, Lietuvos Respublika.

1.3. Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu-pardavimu Svetainėje susijusios nuostatos.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR Teisės Aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pardavėjas privalo pranešti Svetainėje. Prieš bet kokį pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su pakeitimais, Pirkėjas turi nustoti naudotis Svetaine. Tuo atveju, jei po pakeitimų įsigaliojimo ir/ar įgyvendinimo Pirkėjas toliau naudojasi Svetaine, bus laikoma, jog Pirkėjas patvirtino, kad sutinka su visais pakeitimais.

1.5 Šios Taisyklės patvirtintos UAB MABROCONa direktoriaus Denis Bronštein nuo 2014-06-23

1.6. Pirkti Svetainėje turi teisę:

  • veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.7. Jei Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

1.8. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo bet kada keisti Svetainėje esančią informaciją.

1.9. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už paslaugas Pardavėjo pateiktomis sąlygomis.

1.10. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas:

1.10.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) paslaugą (-as) ir paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

2.2. Pirkėjo asmens duomenų saugojimo trukmė – 5 metai nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo Svetainėje. Pirkėjo paso numeris nėra saugojamas Svetainėje ir yra iškart perduodamas rezervaciją aptarnaujančiai bendrovei.

2.3. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims.

3. Aviabilietai

3.1. Pirkėjas, prieš atlikdamas aviabilietų užsakymą Svetainėje, privalo įsitikinti, kad nepasibaigęs jo asmens dokumento galiojimo laikas. Jei asmens dokumento galiojimas baigiasi prieš 6 mėnesius iki Pirkėjo numatomo grįžimo, Pirkėjas privalo susisiekti su valstybės, į kurią vyksta, diplomatine atstovybe ar konsuline įstaiga ir paprašyti informacijos apie šalies, į kurią vyksta, reikalavimus dėl paso galiojimo laiko. Tam tikros užsienio valstybės reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens paso galiojimo laikas baigtųsi ne anksčiau kaip po 3-6 mėnesių po kelionės pabaigos. Į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo patirtų nepatogumų, užsienyje pasibaigus kelionės dokumento galiojimo laikui.

3.2. Vykstant į užsienio valstybę su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais vaikais, neturinčiais 18 metų svarbu turėti reikiamus ir galiojančius dokumentus visais atvejais. Nesvarbu ar vaikas vyksta į užsienio valstybę su abiem tėvais, ar vienu iš jų, globėju, įgaliotu atstovu ar vienas, vykstant per sieną, pasienio kontrolės punkto pareigūnams būtina pateikti vaiko asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, tinkamas keliauti į užsienį. Rekomendacijos keliaujantiems su kūdikiais ir vaikais skaitykite čia.

3.3. Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems į kai kurias užsienio valstybes, reikia vizų. Dėl vizų reikalavimų reikia kreiptis į valstybės, į kurią vykstate, diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

4. Aviabilietų užsakymas

4.1. Klientas pirkdamas skrydžių bendrovės bilietą sutinka, jog yra susipažinęs su pasirinktų avialinijų sąlygomis ir taisyklėmis. Skrydžių teikimo sąlygos ir taisyklės gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos oro bendrovės, todėl kiekvienas iš šių punktų yra įsigijusio bilietą keleivio ir skrydį teikiančios bendrovės atsakomybėje:

  • Skrydžių datos keitimas;
  • Asmens duomenų keitimas;
  • Vietų ir lėktuvo klasės keitimas;
  • Bagažo vežimo taisyklės;
  • Aptarnavimo kokybės taisyklės;
  • Bilietų keitimo ir grąžinimo sąlygos.

4.2. Užsakant aviabilietus Svetainėje Pirkėjas privalo nurodyti tikslius savo duomenis, pilną vardą, pavardę.

4.3. Užsakant aviabilietus Svetainėje Pirkėjas privalo nurodyti savo el. paštą bei telefono numerį, į kurį bus atsiųstas aviakompanijos rezervacijos numeris ir visa su užsakymu susijusi informacija.

4.4. Pirkėjas papildomas paslaugas (bagažą, pirmenybinį įlaipinimą, automobilio stovėjimo aikštelę) gali pasirinkti atlikdamas užsakymą Svetainėje arba užsakyti el. paštu info@sparnas.lt

4.5. Aviakompanijų taisyklės

4.5.1. Ryanair taisyklės

4.5.2. Wizz Air taisyklės

4.5.3. airBaltic taisyklės

4.5.4. easyJet taisyklės

4.5.5. Monarch taisyklės

4.5.6. Vueling taisyklės

4.5.7. LOT taisyklės

4.5.8. SAS taisyklės

4.5.9. Norwegian taisyklės

4.5.10. Aeroflot taisyklės

4.5.11. Lufthansa taisyklės

4.5.12 Estonian Air taisyklės

4.5.13. UTair taisyklės

4.6. Aviabilietų apmokėjimas

4.6.1.  Pirkėjas gali apmokėti užsakymą bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę.

4.6.2. Kol Pirkėjas negavo patvirtinimo apie įvykdytą užsakymą ir neapmokėjo už aviabilietus, kainos gali pasikeisti.

4.6.3. Paprasti banko pavedimai turi būti atliekami tik į Svetainės skiltyje “Kontaktai“ ir užsakymo laiške nurodytas bankų sąskaitas.

4.6.4. Jeigu Pirkėjas uždelsė atlikti apmokėjimą ir kelionės bilietas pabrango, Pirkėjui pasiūloma primokėti pabrangimo skirtumą už bilietą. Jeigu Pirkėjo nauja bilieto kaina netenkina, pinigai grąžinami per 2 (dvi) darbo dienas.

4.6.5. Aviabilietai yra negrąžinami.

4.6.6. Aviakompanijai panaikinus reisą, Pirkėjui grąžinama aviabilieto suma. Aptarnavimo mokestis, tranzakcijos mokestis, „Pinigų grąžinimo garantijos“ mokestis nėra grąžinamas.

4.7. Skundai

4.7.1. Jei Pirkėjas nepatenkintas aviakompanijos paslaugomis, pretenzijos pateikiamos raštu aviakompanijai.

4.7.2. Atsisakius vežti, atšaukus ar atidėjus skrydį, jei aviakompanija nesuteikia priklausančių paslaugų, dėl kompensacijų, Pirkėjas gali kreiptis į aviakompaniją arba Civilinės aviacijos administraciją.

4.8. Baigiamosios nuostatos

4.8.1. Gavus aviabilietą, Pirkėjas privalo patikrinti ar visa biliete nurodyta skrydžio, keleivių ir papildomų paslaugų informacija  yra teisinga. Pastebėjus trūkumus Pirkėjas turi nedelsiant kreiptis į Pardavėją kontaktuose nurodytomis priemonėmis.

4.8.2. Bet kokios Svetainės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

4.8.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu susiformavusiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei bet kokia šių Taisyklių sąlyga bus pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitų sąlygų galiojimui.

4.8.4. Jei Pardavėjas nepasinaudoja bet kokia savo teise, numatyta šiose Taisyklėse, tai nereiškia, kad Pardavėjas ta teise negali pasinaudoti bet kada vėliau ir tai nereiškia tokios teisės atsisakymo. Jei Pardavėjas nereikalaus pašalinti bet kokio Taisyklių pažeidimo, tai nereiškia, kad Pardavėjas atsisako pažeistos Taisyklių sąlygos.

4.8.5. PIRKĖJAS PATVIRTINA, KAD PERSKAITĖ TAISYKLES, JUOS SUPRATO IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.