Turto draudimas

Būsto (pastato) draudimas

Nekilnojamo turto arba būsto (pastatų) draudimas atlygins žalą, sukeltą dėl gamtinių jėgų, ugnies, vandens (užliejimo, vandentiekio ar šilumos tinklų avarijos atvejais), vagystės (įsilaužimo, apiplėšimo, vandalizmo), stiklo dūžių, įtampos svyravimų, atsitrenkus transporto priemonei. Žala atlyginama tai atvejais jei apgadinamos būsto sienos, stogas arba kitos būsto (pastato) stacionariosios dalys (pvz., šildymo sistema, sanitarinė įranga, elektros instaliacija, grindų danga ir pan.)

Šiuo atveju draudimo suma (kuri visada nurodoma draudimo polise) – tai būsto (pastato) nauja atkuriamoji vertė, kurios turėtų užtekti visiškai atstatyti būsta (pastatą), įskaičiuojant ir šaultines išlaidas (pvz., planavimo, žalos vietos tvarkymo). Draudimo suma nustatoma 1 kv. m. atkuriamąją vertę (kuri nustatoma pagal rinkos kainas) padauginus iš bendro būsto (pastato) ploto.

Vidaus turto draudimas

Būsto (pastato) viduje esančių vertybių (kilnojamas turtas – papuošalai, baldai, kompiuterinė bei butinė technika, drabužiai) draudimas. Vidaus turto draudimas atlygins žalą, sukeltą dėl gamtinių jėgų, ugnies, vandens (užliejimo, vandentiekio ar šilumos tinklų avarijos), vagystės (įsilaužimo, apiplėšimo, vandalizmo), apiplėšimo gatvėje (namų turtui priklausančių daiktų atėmimas panaudojus jėgą už draudimo vietos ribų), stiklo dūžis (pastato išorinis ir vidinis įstiklinimas, baldų stiklai);

Rinkdamiesi vidaus turto draudimą būtinai palyginkite, kokią draudimo apsaugą siūlo skirtingos draudimo bendrovės. Taip pat atkreipkite dėmesį, kokie apribojimai taikomi draudimo išmokoms pagal skirtingas daiktų kategorijas.

Draudimo suma yra prilyginama kainai, už kurią turto netekęs asmuo galėtų įsigyti analogišką turėtajam naują turtą. Siekiant paprastinti draudimo procedūrą, draudimo suma paprastai skaičiuojama bendrąjį būsto plotą padauginant iš tam tikros sumos, kuria įvertintas vienas kvadratinis metras. Tokiu atveju nereikia sudaryti namų turto daiktų sąrašo, ir apdraustais yra laikomi visi įvykio metu namuose buvę daiktai.

Civilinė atsakomybė

Apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu bus atlygintos teisėtos trečiųjų asmenų (pvz., Jūsų kaimynų) turtinės pretenzijos dėl Jūsų sukeltos žalos jų turtui ar asmens sveikatai bei gyvybei (pvz., užliejus kaimyno butą, išplitus Jūsų name kilusiam gaisrui ir kt.). Šis draudimas paprastai kainuoja nuo 20 iki 100 Lt, tačiau apsaugo nuo daugelio galimų nemalonumų.